Lünkharjutus

Täida lümk sobiva sõnaga.

Päristuumsed e eukarüootsed rakud - rakud, mis sisaldavad ehk mille geneetiline materjal on raku sisekeskkonnast eraldatud. Eukarüootide hulka kuuluvad , taimed, seened ja loomad. Eeltuumsed e. prokarüootsed rakud - rakud, millel rakutuum ning muud topelt- membraaniga ümbritsetud organellid. Prokarüootide hulka kuuluvad .