Füüsikalised suurused - tähised ja mõõtühikud

Vali õige vastus

    
Lohista arvutihiirega õige vastus