Matefus testid

Kordamine on tarkuse ema

.Keemia testid

Aatomi ehitus. Keemilised elemendid

 

Aatomi mudelid – valikvastustega

Elektronkatte kihiline ehitus - lünktest

Aatomi ehitus – valikvastustega

Aatomite erinevus - valikvastustega

Massiarv, aatomnumber ja elektronide arv – sobitamisharjutus

Keemilised elemendid - sobitamisharjutus

Aatomi ehitus – ristsõna

Aatomi koostis ja omadusi. Keemiline element, selle tähistamine -  valikvastustega

Liht- ja liitained -  mudelite rühmitamine

 

Anorgaanilste ainete põhiklassid

 

Keemiliste ainete nimetused ja klassid -  valikvastustega

Hapnik ja vesinik. Redoksreaktsioonid – valikvastustega

 

Keemilised sidemed. Orgaaniline keemia

 

Keemiliste sidemete liigid – lünktest

Süsinikahelate kuju süsinikühendites – valikvastustega

Alkoholid. Karboksüülhapped – valikvastustega

 

Materjalid

 

Materjalid – ristsõna