Matefus testid

Kordamine on tarkuse ema

.Füüsika testid

Sissejuhatus kursusesse, füüsikalise looduskäsitluse alused

 

Füüsika, loodus ja mateeria – valikvastustega

Füüsikaline uurimismeetod. Mõõtmine - valikvastustega

Füüsikalised suurused, mõõtühikud ja tähised – sobitamisharjutus

 

Optika

 

Ettevalmistus optika arvestuseks -  valikvastustega

Silma ehitus – sobitamisharjutus

 

Heliõpetus

 

Heliõpetus - lünktest

 

Molekulaarkineetiline teooria ja termodünaamika

 

Termodünaamika ja molekulaarkineetiline teooria – valikvastustega

Soojusõpetus ja termodünaamika  –  test LeMillis

Aineosakesed, aine olekud ja soojusliikumine ja siseenergia – sobitamisharjutus

Siseenergia ja soojusülekanne - valikvastustega

Soojusõpetus – lünktest

Soojusõpetus suur lünktest

Keha siseenergia – mõistekaardi täitmine (sobitamine pildiga)  äpp

Ainete olekud ja omadused – sobitusmaatriks äpp

Soojusülekannete liigid – sobitusmaatriks äpp

 

 

Elektromagnetism

 

Elektrostaatika – lünktest

Elektrostaatika - vastavusharjutus

Alalisvool – valikvastustega

Alalisvool – ristsõna

Vooluring ja juhtide ühendusviisid - valikvastustega

Magnetism – lünktest

Magnetism valikvastustega

Magnetväli – sobitamisharjutus

Elektromagnetism – harjutus LeMillis

Elektromagnetiline induktsioon -  lünktest

Elektriõpetuse testide kogumik – Maarika Avloi

 

Mehaaniline liikumine.  Kehade vastastikmõju. Jõud looduses

 

Mehaaniline liikumine – valikvastustega

Mehaaniline liikumine - sobitamisharjutus

Perioodilised liikumised – valikvastustega

Vastastikmõju ja jõud looduses – valikvastustega

Jõud - lünktest

Kehad vedelikus ja gaasis – valikvastustega

Vedelike ja gaaside vastastikmõju – lünktest

 

Aatomi – ja tuumafüüsika

 

Aatomi- ja tuumafüüsika – valikvastustega

Vaata ka keemia teste aatomimudelite kohta

 

Megamaailma füüsika

 

Päikesesüsteemi planeedid – järjestamine joonise