Matefus testid

Kordamine on tarkuse ema

.Bioloogia testid

 

         .

Gümnaasiumi bioloogiakursuse kordamine – testide kogumik

 

Bioloogia kui teadus, elu olemus

Elusloodus ja selle uurimine – vastavusharjutus

Elu tunnused - vastavusharjutus

Bioloogia uurimisvaldkonnad – vastavusharjutus

Bioloogiline uurimismeetod – vastavusharjutus

Bioloogia tegevusvaldkonnad – vastavusharjutus

Bioloogia kui teadus - ristsõna

 

Biokeemia

Organismide koostis – valikvastustega

Sahhariidid – ristsõna

 

Molekulaarbioloogia

Geenide avaldumine valgu sünteesil - valikvastustega

Molekulaarbioloogia mõisted – vastavusharjutus

Molekularbioloogia - valikvastustega

Valgu süntees – joonise tundmine

 

Rakutsükli testid

Ristsõna

Telofaas – vastavusharjutus

Anafaas – vastavusharjutus

Metafaas - vastavusharjutus

Rakutsükkel – lünkharjutus

 

Inimese anatoomia

Rakud, koed ja elundid

Erinevad koetüübid – vastavusharjutus

Elundkonnad – vastavusharjutus

 

Vereringe elundkond

Veri, vere ülesanded – grupeerimise pusle äpp

Süda ja vereringe – ristsõna äpp

Südame ehitus – sobitamine pildiga äpp

 

Sigimisbioloogia ja suguelundkond

Mehe suguelundid – joonise tundmine

Naise suguelundid – joonise tundmine

 

Meeleelundkond

Silma ehitus – sobitamisharjutus

Nägemis- ja kuulmismeel – testikogumik, koostatud õpilaste poolt (M. Merisalu, E. Rand, K. Männa, K. Lääne)

 

Bakterid

Bakterid – lünktest

Bakterid – valikvastustega

 

Vetikad

Vetikad - valikvastustega

 

 

: