Elu tunnused

Vali õige vastus

Lohista arvutihiirega õige vastus