Bioleemia - valikvastustega

Vali loetelust õige vastus.

Ühel ülesandel võib olla mitu õiget vastust.